Технічне завдання на проведення науково-практичних семінарів

07 Червня 2013

Технічне завдання

на проведення науково-практичного семінару «Адаптація фінансової та бюджетної звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в контексті розвитку системи управління державними фінансами України»»

 

  • 1.      Підстава для виконання

Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Бюджетний кодекс України.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 № 5515-VI.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р.  № 996.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку системи управління державними фінансами» від 03.09.2012 р. № 633-р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії модернізації системи управління державними фінансами» від 17.10.2007 р. № 888-р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки» від 16.01.2007 № 34 (із змінами).

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі (НП(С)БОДС), затверджені наказами Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541, від 12.10.2010 № 1202, від 24.12.2010 № 1629, від 29.12.2011 № 1798, від 25.01.2012 № 52 та від 18.05.2012 № 568.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектору.

Стратегічні напрями роботи Міністерства фінансів України на 2011-2013 роки.

Положення про Міністерство фінансів України, затверджене Указом Президента України від 08.04.2011 р. № 466.

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Пріоритетних напрямів науково-дослідних робіт на 2012-2014 роки» від 09.09.2011 р. № 1132 (зі змінами відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 12.06.2012 № 703).

2. Мета та актуальність.

Актуальність. Актуальність науково-практичного семінару зумовлена необхідністю здійснення наукового, науково-організаційного супроводження заходів щодо запровадження НП(С)БОДС на період до 2015 року, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки» від 16.01.2007 № 34, та реалізації Концепції розвитку системи управління державними фінансами України, які передбачають проведення за участю наукових установ та експертів заходів з навчання та підвищення кваліфікації керівників і працівників суб’єктів державного сектору з метою удосконалення діяльності бюджетних установ шляхом переходу від адміністративної та управлінської культури.

Мета. Навчання працівників органів Державної казначейської служби (ДКСУ), головних бухгалтерів та фахівців фінансово-бухгалтерських служб розпорядників бюджетних коштів, Фондів АР Крим основним напрямам провадження організаційних змін у системі бухгалтерського обліку та звітності суб’єктів державного сектору у контексті застосування НП(С)БОДС та підвищення ефективності управління фінансами бюджетних установ завдяки переходу від адміністративної до управлінської культури.

3. Перелік нормативних документів, згідно з якими повинні бути виконані і оформлені результати роботи семінару.

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Господарський кодекс України.

Цивільний кодекс України.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 № 5515-VI.

Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

4. Основні вимоги до організації та проведення семінару.

Провести науково-практичний семінар із залученням науковців, професійних бухгалтерів, спеціалістів Міністерства фінансів України, органів ДКСУ, фінансових управлінь та Фондів, органів виконавчої влади в АР Крим;

розробити та узгодити із Замовником програму семінару та інформаційний лист про його проведення;

забезпечити узагальнення та класифікацію (за тематикою) запитань, що надійшли від учасників семінару та передати їх Замовнику (згідно з узгодженою формою) у паперовому та електронному вигляді;

забезпечити фото- та відеозйомку проведення семінару;

забезпечити широке висвітлення результатів роботи семінару у ЗМІ;

провести семінар у пристосованих приміщеннях при наявності необхідного технічного обладнання;

передати Замовнику (за узгодженою формою) завірений Виконавцем список зареєстрованих учасників семінару.

5. Календарний план.

Назва заходу: науково-практичний семінар «Адаптація фінансової та бюджетної звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у контексті розвитку системи управління державними фінансами України».

Термін виконання: II квартал 2013 року.

 6. Порядок приймання послуг.

Результати проведення семінару оформлюються звітом (з програмою семінару, списком зареєстрованих учасників семінару, фото- та відеоматеріалами тощо), оформленим згідно з загальними (відповідними до предмета закупівлі) вимогами ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», в електронній та паперовій формах, до якого додається акт приймання-передачі наданих послуг. Зазначені звітні матеріали передаються Замовнику із супровідним листом Виконавця.

7. Впровадження результатів.

Результати роботи будуть використані при підготовці науково-аналітичних матеріалів, пропозицій та рекомендацій, інших документів для Міністерства фінансів України, при підготовці та проведенні за участю наукових установ, експертів навчання фахівців щодо основних положень ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, виконання Плану заходів щодо запровадження НП(С)БОДС на період до 2015 року, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки» від 16.01.2007 № 34, в контексті реалізації Концепції розвитку системи управління державними фінансами, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.09.2012 р.           № 633-р.

Лот 4

Технічне завдання

на проведення науково-практичного семінару «Облік доходів і витрат суб’єктів державного сектору відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в контексті розвитку системи управління державними фінансами України»

 

 1.      Підстава для виконання

Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Бюджетний кодекс України.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 № 5515-VI.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку системи управління державними фінансами» від 03.09.2012 р. № 633-р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії модернізації системи управління державними фінансами» від 17.10.2007 р. № 888-р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки» від 16.01.2007 № 34 (із змінами).

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі (НП(С)БОДС), затверджені наказами Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541, від 12.10.2010 № 1202, від 24.12.2010 № 1629, від 29.12.2011 № 1798, від 25.01.2012 № 52 та від 18.05.2012 № 568.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектору.

Стратегічні напрями роботи Міністерства фінансів України на 2011-2013 роки.

Положення про Міністерство фінансів України, затверджене Указом Президента України від 08.04.2011 р. № 466.

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Пріоритетних напрямів науково-дослідних робіт на 2012-2014 роки» від 09.09.2011 р. № 1132 (зі змінами відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 12.06.2012 № 703).

2. Мета та актуальність.

Актуальність. Актуальність науково-практичного семінару зумовлена необхідністю здійснення наукового, науково-організаційного супроводження заходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки» від 16.01.2007 № 34, та реалізації Концепції розвитку системи управління державними фінансами України, які передбачають проведення за участю наукових установ та експертів заходів з навчання та підвищення кваліфікації керівників і працівників суб’єктів державного сектору з метою удосконалення діяльності бюджетних установ шляхом переходу від адміністративної до управлінської культури.

Мета. Навчання працівників органів Державної казначейської служби (ДКСУ), головних бухгалтерів та фахівців фінансово-бухгалтерських служб розпорядників бюджетних коштів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (Фонди) в Дніпропетровській області основним напрямам провадження організаційних змін у системі бухгалтерського обліку та звітності суб’єктів державного сектору у контексті застосування НП(С)БОДС та підвищення ефективності управління фінансами бюджетних установ завдяки переходу від адміністративної до управлінської культури.

3. Перелік нормативних документів, згідно з якими повинні бути виконані і оформлені результати роботи семінару.

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Господарський кодекс України.

Цивільний кодекс України.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 № 5515-VI.

Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

4. Основні вимоги до організації та проведення семінару.

Провести науково-практичний семінар із залученням науковців, професійних бухгалтерів, спеціалістів органів ДКСУ, фінансових управлінь та Фондів, органів виконавчої влади в Дніпропетровській області;

розробити та узгодити із Замовником програму семінару та інформаційний лист про його проведення;

забезпечити узагальнення та класифікацію (за тематикою) запитань, що надійшли від учасників семінару та передати їх Замовнику (згідно з узгодженою формою) у паперовому та електронному вигляді;

забезпечити фото- та відеозйомку проведення семінару;

забезпечити широке висвітлення результатів роботи семінару у ЗМІ;

провести семінар у пристосованих приміщеннях при наявності необхідного технічного обладнання;

передати Замовнику (за узгодженою формою) завірений Виконавцем список зареєстрованих учасників семінару.

5. Календарний план.

Назва заходу: науково-практичний семінар «Облік доходів і витрат суб’єктів державного сектору відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у контексті розвитку системи управління державними фінансами України».

Термін виконання: ІV квартал 2013 року.

6. Порядок приймання послуг.

Результати проведення семінару оформлюються звітом (з програмою семінару, списком зареєстрованих учасників семінару, фото- та відеоматеріалами тощо), оформленим згідно з загальними (відповідними до предмета закупівлі) вимогами ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», в електронній та паперовій формах, до якого додається акт приймання-передачі наданих послуг. Зазначені звітні матеріали передаються Замовнику із супровідним листом Виконавця.

7. Впровадження результатів.

Результати роботи будуть використані при підготовці науково-аналітичних матеріалів, пропозицій та рекомендацій, інших документів для Міністерства фінансів України, при підготовці та проведенні за участю наукових установ, експертів навчання фахівців щодо основних положень ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, виконання Плану заходів щодо запровадження НП(С)БОДС на період до 2015 року, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки» від 16.01.2007 № 34, в контексті реалізації Концепції розвитку системи управління державними фінансами, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.09.2012 р.           № 633-р.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

НАШІ ГРОШІ

24.09.2023
22.09.2023
21.09.2023
20.09.2023
19.09.2023
18.09.2023
17.09.2023
15.09.2023
14.09.2023
13.09.2023